Zorg en diensten op maat

Zelfstandig wonen, zorgeloos genieten
Vanuit uw eigen appartement maakt u gebruik van de zorg, service en diensten die u nodig heeft. Heeft u boodschappen nodig? Of intensieve medische zorg aan huis? U bepaalt het. Het zorg en dienstenaanbod in Hoevense Veld is afgestemd op uw wens.

Wat is de opzet van Hoevense Veld?
Hoevense Veld is er voor om 65+’ers te ondersteunen bij het zelfstandig kunnen blijven wonen in de eigen omgeving, door wonen en benodigde zorg te integreren. Betaalbaar wonen, samen met anderen. In de gemeenschappelijke ruimtes ontmoet u andere bewoners en buurtbewoners. Zo bent én blijft u deel van de wijk. Zelfstandig wonen en zorgeloos genieten, dat is Hoevense Veld. Door één aanspreekpunt kunnen wonen, zorg, service en diensten efficiënt geregeld worden

Zorg en diensten op maat

Op welke vormen van zorg en/of ondersteuning kan ik een beroep doen?

Op de zorg en ondersteuning die u, gezien uw situatie, helpt om zo optimaal mogelijk zelfredzaam te zijn en mee te doen in de maatschappij. De ondersteuning of zorg kan verleend worden op basis van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), een CIZ-indicatie vanuit de WLZ of op basis van uw zorgverzekering. De ondersteuning kan variëren van huishoudelijke hulp tot en met gespecialiseerde verpleegkundige zorg.

Is er een aanspreekpunt voor vragen?

De woonassistent is het eerste aanspreekpunt bij vragen. De woonassistent is geen vervanging voor mantelzorg maar is de coördinator samen met de bewoner bij vragen. Bij complexe vragen wordt zal de woonassistent indien nodig ons dienstencentrum inschakelen. Bij complexe zorgvragen staat u dus niet alleen. 

Wat doet de woonassistent precies?

De woonassistent is er speciaal om u te helpen met uw zorgvragen. De woonassistent kan bijvoorbeeld voor u uitzoeken op welke zorg u wettelijk recht heeft. Samen vindt u de meest optimale oplossing.
Denk aan:

  • Thuiszorg van XtraThuiszorg
  • Zorg van zorgpartners van Hoevense Veld
  • Particuliere zorg
  • Mantelzorg

Wie verzorgt de indicaties voor huishoudelijke ondersteuning, begeleiding bij het wonen en thuiszorg?

Zorgpartner Xtrathuiszorg ontzorgt u door alle indicaties en bijbehorende administraties voor u te regelen.

Welke diensten zijn er?

Er is een breed aanbod aan diensten.
Bijvoorbeeld:
- Huishoudelijke hulp
- Boodschappendienst
- Maaltijdservice

U kunt een aanvullend arrangement nemen op basis van uw wensen. De woonassistent kan tevens voor u nagaan wat u vergoed krijgt.

Welke service is er verder?

Energie, telefoon, internet en aanwezigheid gastvrouw worden centraal ingekocht. Kosten zijn afhankelijk van indicatie en eigen bijdrage.

Hoevense Veld een verpleeghuis? 

Nee, Hoevense Veld geen verpleeghuis. U woont in uw eigen appartement. U haalt de zorg en diensten die u nodig heeft in huis (regulier wonen).

Wanneer moet ik Hoevensveld verlaten?

Hoevense Veld heeft tot doel ouderen te ondersteunen in zelfregie en zelfstandigheid. Waar mogelijk gaan we op zoek naar passende oplossingen. Maar mocht in samenspraak met u en uw mantelzorgers blijken dat er in uw appartement geen verantwoorde zorg meer geleverd kan worden, dan gaan we samen met u op zoek naar een alternatief.