FAQ

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen.

Zorg en diensten op maat

Op welke vormen van zorg en/of ondersteuning kan ik een beroep doen?

Op de zorg en ondersteuning die u, gezien uw situatie, helpt om zo optimaal mogelijk zelfredzaam te zijn en mee te doen in de maatschappij. De ondersteuning of zorg kan verleend worden op basis van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), een CIZ-indicatie vanuit de WLZ of op basis van uw zorgverzekering. De ondersteuning kan variëren van huishoudelijke hulp tot en met gespecialiseerde verpleegkundige zorg.

Is er een aanspreekpunt voor vragen?

De woonassistent is het eerste aanspreekpunt bij vragen. De woonassistent is geen vervanging voor mantelzorg maar is de coördinator samen met de bewoner bij vragen. Bij complexe vragen wordt zal de woonassistent indien nodig ons dienstencentrum inschakelen. Bij complexe zorgvragen staat u dus niet alleen. 

Wat doet de woonassistent precies?

De woonassistent is er speciaal om u te helpen met uw zorgvragen. De woonassistent kan bijvoorbeeld voor u uitzoeken op welke zorg u wettelijk recht heeft. Samen vindt u de meest optimale oplossing.
Denk aan:

  • Thuiszorg van XtraThuiszorg
  • Zorg van zorgpartners van Hoevense Veld
  • Particuliere zorg
  • Mantelzorg

Wie verzorgt de indicaties voor huishoudelijke ondersteuning, begeleiding bij het wonen en thuiszorg?

Zorgpartner Xtrathuiszorg ontzorgt u door alle indicaties en bijbehorende administraties voor u te regelen.

Welke diensten zijn er?

Er is een breed aanbod aan diensten.
Bijvoorbeeld:
- Huishoudelijke hulp
- Boodschappendienst
- Maaltijdservice

U kunt een aanvullend arrangement nemen op basis van uw wensen. De woonassistent kan tevens voor u nagaan wat u vergoed krijgt.

Welke service is er verder?

Energie, telefoon, internet en aanwezigheid gastvrouw worden centraal ingekocht. Kosten zijn afhankelijk van indicatie en eigen bijdrage.

Hoevense Veld een verpleeghuis? 

Nee, Hoevense Veld geen verpleeghuis. U woont in uw eigen appartement. U haalt de zorg en diensten die u nodig heeft in huis (regulier wonen).

Wanneer moet ik Hoevensveld verlaten?

Hoevense Veld heeft tot doel ouderen te ondersteunen in zelfregie en zelfstandigheid. Waar mogelijk gaan we op zoek naar passende oplossingen. Maar mocht in samenspraak met u en uw mantelzorgers blijken dat er in uw appartement geen verantwoorde zorg meer geleverd kan worden, dan gaan we samen met u op zoek naar een alternatief.

Zelfstandig wonen

Hoe zien de appartementen eruit?

De plattegrond appartementen zullen te zijner tijd worden weergegeven. Hier alvast een impressie van het gebouw.

Kan ik zelf koken?

Jazeker. De zelfstandige appartementen zijn voorzien van een keuken met een aansluiting voor een elektrische kookplaat.

Kan ik zelf wassen in mijn appartement?

Ja, elk appartement heeft een aansluitingen voor een wasmachine en condensdroger.

Mag ik een huisdier houden?

Ja.

Mag ik roken?

In uw eigen appartement is roken toegestaan. Het appartement is uiteraard voorzien van een rookmelder. Roken in de openbare binnenruimtes is niet toegestaan.

Zijn er gemeenschappelijke ruimtes?

Jazeker, er zijn verschillende gemeenschappelijke ruimtes waar u medebewoners en wijkgenoten kunt ontmoeten. Hoevense Veld staat namelijk midden in wijk en midden in samenleving.  Zo bent en blijft u deel van de wijk.

Zijn er activiteiten in Hoevense Veld?

In Hoevense Veld zal een programma opgezet worden. In samenspraak met uw medebewoners bepaalt u het aanbod. Daarnaast kunnen er voor verschillende activiteiten in de algemene ruimtes georganiseerd worden die passen binnen het woonconcept.

Kan ik in Hoevense Veld ook naar bijvoorbeeld de fysiotherapeut?

Jazeker. U kunt in Hoevense Veld bijvoorbeeld naar het spreekuur van een diëtist, fysiotherapeut, wijkverpleegkundige, et cetera.  Dit aanbod wordt nog nader afgestemd met u, de gemeente en partners.

Voor wie geschikt

Voor wie is wonen in Hoevense Veld geschikt?

Hoevense Veld is geschikt voor 65+’ers die zelfstandig in Uden willen (blijven) wonen en daarbij ondersteund willen of moeten worden met zorg en diensten op maat.

Kom ik in aanmerking voor een appartement in Hoevense Veld?

Dat hangt af van uw situatie. Bent u ouder dan 65, valt uw inkomen binnen de grens voor een sociale huurwoning en komt u uit Uden of uit de regio? Dan kunt u een aanvraag indienen. Een gemeentelijke of CIZ indicatie kan helpen om met voorrang in aanmerking te komen.

Voor wie is Hoevense Veld niet bedoeld?

Hoevense Veld is niet bedoeld voor huurders:

  • Veel jonger dan 65 jaar
  • Met een inkomen boven de sociale huurgrens
  • Die niet uit de regio Uden komen
  • Met complexe psychiatrische GGZ problematiek/verslavingsproblematiek als voorliggend probleem
  • Met complexe intraveneuze verpleegtechnische handelingen
  • Die we door hun psychische en geestelijke gesteldheid niet de benodigde veiligheid kunnen bieden